Hyvänteke­väisyys

RunFest-tapahtumaan liittyvät hyväntekeväisyys ja yleishyödyllisyys. RunFest maksaa joukkueesi liikkumasta kilometrimäärästä (5 x 4.2 km) joukkueen valitsemalle hyväntekeväisyystaholle tai yleishyödylliseen toimintaan euron / kilometri.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit halutessasi nimetä hyväntekeväisyyskohteen, johon toivot joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuvan hyväntekeväisyyspotin maksettavan. Tämän lisäksi jokainen hyväntekeväisyyskohde saa käyttää RunFestiä omaan varainhankintaansa. RunFest kannustaa yhteistyöyrityksiään liittämään RunFestiin hyväntekeväisyyselementtejä.

Hyväntekeväisyyskohteille voi antaa myös suoria lahjoituksia (katso lisää kunkin hyväntekeväsyyskohteen esittelystä).

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Lasten syöpäsairauksien hoito on Suomessa länsimaiden huippuluokkaa. Syöpä on kuitenkin yleisin lasten kuolemaan johtava sairaus kehittyneissä maissa. Suomessa joka toinen päivä lapsi sairastuu syöpään. Näin lapsen ja hänen lähimmäisten elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla.

Vielä 1980-luvulla hoidoilla pystyttiin parantamaan vain ¼ sairastuneesta, nyt jopa ¾ paranee. Hoidon kehityksessä mukana pysyminen vaatii työtä ja resursseja. Nyt on vaarana, että Suomi jää jälkeen parhaiden hoitomenetelmien käytössä. Syy tähän on resurssipula, jonka aiheuttaa lisääntyvä seurannan vaatimus. Jotta voimme jatkossakin taata maailman parhaan hoidon syöpään sairastuneille lapsille, tarvitsemme lisää varoja syöpähoitojen kehittämiseen.

Aamu Säätiö perustettiin vuonna 2012 mahdollistamaan syöpään sairastuneille suomalaislapsille kansainvälisestikin tarkasteltuna paras mahdollisen hoito ja täysi elämä. Aamun varat kohdennetaan suoraan suomalaisten syöpää sairastavien lasten hoidon kehitykseen.

Tukeaksesi Aamu Säätiön toimintaa merkitse ilmoittautuessasi hyväntekeväisyyskohteeksi Aamu Säätiö, niin joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuva hyväntekeväisyyspotti lahjoitetaan syöpään sairastuneiden lasten hyväksi.

Suoran lahjoituksen Aamu Säätiölle voit tehdä osoitteessa http://aamusaatio.fi/tee-lahjoitus/

Aamu Säätiöllä on verohallinnon myöntämä päätös yhteisön säätiölle tekemän lahjoituksen verovähennysoikeudesta. Lue lisää http://www.aamusaatio.fi/tue-tyotamme-tee-lahjoitus/verovahennysoikeus/.

www.aamusaatio.fi

www.facebook.com/Aamusaatio

Baltic Sea Action Group

Itämeri voidaan pelastaa. Ainoa meremme on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Se tarvitsee tieteellistä tutkimusta, poliittisia päätöksiä ja yritysten, maanviljelijöiden ja tavallisten ihmisten toimintaa. Haastetta lisää se, että Itämerta auttaessa pitää huomioida myös ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. Asiat ovat monimutkaisia, mutta teot eivät voi odottaa.

Baltic Sea Action Group pelastaa Itämeren toiminnalla ja joukkovoimalla. BSAG saa mukaan kaikki ne, joita Itämeri tarvitsee – ministereistä maanomistajiin. Yhdessä poraudutaan ongelmien juurisyihin ja kehitetään niihin tehokkaita ratkaisuja. BSAG tekee rohkeita kokeiluja ja luo esimerkkejä, joita muiden on helppo seurata.

Kakka pois Itämerestä ja rekkojen tankkiin! BSAG käynnistää muutoksia, joiden vaikuttavuus kasvaa koko ajan. Yksi hyvä esimerkki on Ship Waste Action -kiertotalousyhteistyö, jossa rahtialusten jätevesistä tuotetaan biokaasua raskaan liikenteen käyttöön.

Tule mukaan actioniin ainoan meremme pelastamiseksi. Valitse joukkueesi hyväntekeväisyyskohteeksi BSAG ja ohjaa potti Itämerelle.

Eläköön Itämeri!

Suoraan lahjoittamaan pääset osoitteessa bsag.fi/osallistu

www.bsag.fi

Nenäpäivä

Nenäpäivää vietetään, jotta jokaisella maailman lapsella olisi mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään.

Nenäpäivän lahjoituksilla tuetaan lasten koulutusta, terveyttä, turvaa ja ravinnonsaantia. Avun vie perille yhdeksän suomalaista järjestöä (Suomen Punainen Risti, Unicef, Kirkon Ulkomaanapu, Fida, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Lähetysseura, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi), joiden pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Järjestöjen asiantuntemus takaa sen, että apu menee perille ja pienelläkin lahjoitussummalla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia. Yle tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.

Suoran lahjoituksen Nenäpäivälle voit tehdä osoitteessa nenapaiva.fi/lahjoita

 Jokainen lahjoitus on meille tärkeä.

nenapaiva.fi

Roosa nauha

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Keräyksellä tuetaan rintasyövän lisäksi myös laajemmin eri syöpien tutkimusta, joten keräys on sekä naisten, miesten että lasten asialla.  Keräyksen tavoitteena on edistää syöpätutkimusta, vaikuttaa siihen että yhä useampi syöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa, sekä varmistaa että jokainen syöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden eri vaiheissa. Tämä on mahdollista vain lahjoittajien tuella. 

Roosa nauha -keräysvarat luovutetaan joka syksy nopeasti ja luotettavasti maamme parhaille syöpätutkijoille apurahoina. Roosa nauha -keräyksellä on tuettu syöpätutkimusta keräyshistorian aikana yli kymmenellä miljoonalla eurolla, mutta työ on kesken. Yhä on syöpiä, joita pystytä nujertamaan. Yhä on ihmisiä, joita ei voida parantaa. Siksi apuasi tarvitaan.

Valitsemalla Roosa nauha -keräyksen ilmoittautumisen yhteydessä hyväntekeväisyyskohteeksi varmistat, että maamme huipputason syöpätutkimus voi jatkua ja tuet syöpään sairastuneita aikuisia ja lapsia Suomessa.  

Suoran lahjoituksen Roosa nauhalle voit tehdä osoitteessa https://roosanauha.syopasaatio.fi/osallistu/kertalahjoitus/kertalahjoitus-nopeasti/ 

Syöpäsäätiö on Suomen merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja, joka toimii lahjoitusvaroin. Tutustu työhömme:  https://syopasaatio.fi/

roosanauha.syopasaatio.fi

John Nurmisen Säätiö

John Nurmisen Säätiö – Pelastamassa Itämerta
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiön tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtä ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. www.johnnurmisensaatio.fi

John Nurminens Stiftelse – För att rädda Östersjön
Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet och miljöproblem, såsom övergödning och naturförlust. Stiftelsens uppdrag är också att vårda, levandegöra och förmedla berättelser och kulturarv med anknytning till havet. Arbetet styrs av resultat och effekter. www.johnnurmisensaatio.fi/sv/

John Nurminen Foundation – Saving the Baltic Sea
Founded in 1992, the purpose of the John Nurminen Foundation is to save the Baltic Sea and its heritage for future generations. The Foundation’s projects improve the status of the Baltic Sea by reducing the nutrient load and environmental problems, such as eutrophication and nature loss, faced by the sea. The Foundation’s tasks also include safeguarding, celebrating and communicating the stories and cultural heritage of the Sea. The work is steered by measurable results and impact. www.johnnurmisensaatio.fi/en/

Suoran lahjoituksen säätiölle voi tehdä osoitteessa: http://www.johnnurmisensaatio.fi/tue-toimintaa/

www.johnnurmisensaatio.fi

Urheiluseurat

RunFest tukee urheiluseuran juniorityötä. Jokainen RunFest-tapahtuma järjestetään paikallisen urheiluseuran kanssa yhteistyönä. Lisäksi urheiluseurat käyttävät tapahtumaa oman toimintansa edistämiseen. RunFestissä mukana Turussa Turun Toverit, Turun Urheiluliitto, Turun Weikot ja Turun Metsänkävijät, Helsingissä HIFK Yleisurheilu ja Helsingin Suunnistajat, Tampereella Tampereen Pyrintö ja Oulussa Oulun Pyrintö.

Turun Toverit

Tampereen Pyrintö

HIFK Yleisurheilu

Turun Urheiluliitto

Turun Weikot

Hyväntekeväisyys

YHTEISTYÖSSÄ

HIFK Yleisurheilu
Tampereen Pyrintö
Turun Toverit
Turun Urheiluliitto
Turun Weikot

SEURAA MEITÄ

OTA YHTEYTTÄ

© RunFest 2017 | Sivun toteutus Markkinointitoimisto Tovari