Hyvänteke­väisyys

RunFest-tapahtumaan liittyvät hyväntekeväisyys ja yleishyödyllisyys. RunFest maksaa joukkueesi liikkumasta kilometrimäärästä (5 x 4.2 km) joukkueen valitsemalle hyväntekeväisyystaholle tai yleishyödylliseen toimintaan euron / kilometri.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit halutessasi nimetä hyväntekeväisyyskohteen, johon toivot joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuvan hyväntekeväisyyspotin maksettavan. Tämän lisäksi jokainen hyväntekeväisyyskohde saa käyttää RunFestiä omaan varainhankintaansa. RunFest kannustaa yhteistyöyrityksiään liittämään RunFestiin hyväntekeväisyyselementtejä.

Hyväntekeväisyyskohteille voi antaa myös suoria lahjoituksia (katso lisää kunkin hyväntekeväsyyskohteen esittelystä).

Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö

Lasten syöpäsairauksien hoito on Suomessa länsimaiden huippuluokkaa. Syöpä on kuitenkin yleisin lasten kuolemaan johtava sairaus kehittyneissä maissa. Suomessa joka toinen päivä lapsi sairastuu syöpään. Näin lapsen ja hänen lähimmäisten elämä muuttuu äärimmäisellä tavalla.

Vielä 1980-luvulla hoidoilla pystyttiin parantamaan vain ¼ sairastuneesta, nyt jopa ¾ paranee. Hoidon kehityksessä mukana pysyminen vaatii työtä ja resursseja. Nyt on vaarana, että Suomi jää jälkeen parhaiden hoitomenetelmien käytössä. Syy tähän on resurssipula, jonka aiheuttaa lisääntyvä seurannan vaatimus. Jotta voimme jatkossakin taata maailman parhaan hoidon syöpään sairastuneille lapsille, tarvitsemme lisää varoja syöpähoitojen kehittämiseen.

Aamu Säätiö perustettiin vuonna 2012 mahdollistamaan syöpään sairastuneille suomalaislapsille kansainvälisestikin tarkasteltuna paras mahdollisen hoito ja täysi elämä. Aamun varat kohdennetaan suoraan suomalaisten syöpää sairastavien lasten hoidon kehitykseen.

Tukeaksesi Aamu Säätiön toimintaa merkitse ilmoittautuessasi hyväntekeväisyyskohteeksi Aamu Säätiö, niin joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuva hyväntekeväisyyspotti lahjoitetaan syöpään sairastuneiden lasten hyväksi.

Suoran lahjoituksen Aamu Säätiölle voit tehdä osoitteessa http://aamusaatio.fi/tee-lahjoitus/

Aamu Säätiöllä on verohallinnon myöntämä päätös yhteisön säätiölle tekemän lahjoituksen verovähennysoikeudesta. Lue lisää http://www.aamusaatio.fi/tue-tyotamme-tee-lahjoitus/verovahennysoikeus/.

www.aamusaatio.fi

www.facebook.com/Aamusaatio

Baltic Sea Action Group

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista. Ainutlaatuinen meremme kärsii rehevöitymisestä, vaarallisista aineista, monimuotoisuuden häviämisestä ja meriliikenteen päästöistä ja riskeistä. Eri puolilla Itämerta on tehty jo paljon, mutta Itämeren elinvoiman palauttamseksi toimia pitää lisätä ja nopeuttaa huomattavasti.

Baltic Sea Action Group, BSAG, on vuonna 2008 perustettu suomalainen säätiö, jonka päämäärä on koko Itämeren hyvän ekologisen tilan palauttaminen. BSAG toimii analysoimalla Itämeren ongelmia ja etsimällä niille luontaisia ratkaisijoita yritysten, julkishallinnon tai tieteen puolelta. Tässä työvälineinämme ovat sitoumukset, julkiset teot jotka auttavat Itämerta suoraan tai välillisesti, sekä tarvittavin väliajoin järjestettävät huippukokoukset, jotka pitävät Itämeren ongelmat korkealla polittisella agendalla.

Erityisesti säätiö keskittyy ravinteiden kierrätykseen ruokaketjun joka kohdassa pellolta kaupan ja kuluttajan kautta jätevedenpuhdistukseen. Päämääränä on, että kierrossa olevat ravinteet eivät enää päätyisi merta rehevöittämään, vaan turvallisesti ruoantuotantoon, jossa ne ovat välttämätömiä.

Tukeaksesi BSAG:in toimintaa merkitse ilmoittautuessasi hyväntekeväisyyskohteeksi BSAG, jolloin joukkueenne/joukkueidenne liikuntasuorituksesta koostuva potti ohjataan Itämeren suojeluun.

Suoraan lahjoittamaan pääset osoitteessa http://www.bsag.fi/lahjoita.html

www.bsag.fi

Crisis Management Initiative

Todistamme aikamme vakavinta humanitääristä kriisiä, jonka taustalla ovat pitkittyneet väkivaltaisuudet ja epäonnistuneet yritykset ratkaista konflikteja. Pakolaisia ei sitten toisen maailmansodan ole ollut näin paljon – jo yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Yhä useammin kansainvälinen yhteisö ja valtiot ovat voimattomia kärjistyvien konfliktien ja terrorismin edessä.

Suomalainen konfliktinratkaisujärjestö CMI pureutuu työssään pakolaisuuden syihin ehkäisemällä ja ratkaisemalla konflikteja maailman kriisialueilla. Tämän päivän konflikteja ei ratkaista sotimalla, vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti neuvotellun ratkaisun.

Rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari perusti CMI:n presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000 kieltäydyttyään YK:n pakolaiskomissaarin johtajan virasta. Hän halusi paneutua konfliktien syihin.

Siitä lähtien CMI on kasvanut yhdeksi mailman johtavista alan järjestöistä, jossa on 70 ihmisen henkilöstö ja hankkeita muun muassa Ukrainassa, Irakissa, Jemenissä ja Etelä-Sudanissa. Järjestö etsii yhdessä konfliktien osapuolten kanssa ratkaisuja maailman kriiseihin epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun avulla.

Tukeaksesi CMI:n toimintaa merkitse ilmoittautuessasi hyväntekeväisyyskohteeksi CMI, niin joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuva hyväntekeväisyyspotti lahjoitetaan CMI:n työhön kestävän rauhan rakentamiseksi.

Suoran lahjoituksen CMI:lle voit tehdä osoitteessa http://cmi.fi/support-us/donate/ Jokainen lahjoitus on meille tärkeä.

www.cmi.fi

Tukikummit-säätiö

Syrjäytyminen voi joskus olla pienestä kiinni: pitäisi saada vaikkapa lumilauta. Hätään vastaa Tukikummit, joka kanavoi kerätyt eurot hädänalaisten lasten ja nuorten tarpeisiin. Presidentti Sauli Niinistön käynnistämä säätiö haluaa estää Suomessa asuvien lasten ja nuorten syrjäytymistä ja parantaa heidän elinolojaan.

Tukikummien kautta apu menee lyhentymättömänä perille. Kukaan ei vie senttiäkään välistä. Sen mahdollistaa kiinteä yhteistyö kirkon diakoniatyön kanssa. Ei tarvitse olla kirkon jäsen saadakseen tukea Myönnetyt avustukset annetaan joko palveluina tai tavarana, ei koskaan rahana.

Suomessa elää jo 130 000 lasta köyhyysrajan alapuolella. Määrä on kolminkertaistunut 1990-luvun puolivälistä, ja nousee. Köyhyys aiheuttaa lapselle häpeää ja osattomuuden tunteita. Sinä, joka olet mukana, muista niitä, jotka eivät ole.

Tukeaksesi Tukikummien toimintaa merkitse ilmoittautuessasi hyväntekeväisyyskohteeksi Tukikummit, niin joukkueenne liikuntasuorituksesta koostuva hyväntekeväisyyspotti lahjoitetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi.

Suoran lahjoituksen Tukikummit-säätiölle voit tehdä osoitteessa http://tukikummit.fi/lahjoita/.

www.tukikummit.fi

John Nurmisen Säätiö

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Rehevöityminen johtuu meren liian suuresta fosfori- ja typpikuormituksesta. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan. Toimet kohdennetaan sinne, missä pienimmällä kustannuksella on saatavissa suurin positiivinen ympäristövaikutus.

Tällä hetkellä käynnissä olevilla hankkeilla pienennetään merta rehevöittävää ravinnekuormitusta, mutta kyseeseen tulevat myös muut kustannustehokkaat meren tilaa parantavat toimet. Suurin osa noin kahdestakymmenestä käynnistetystä Puhdas Itämeri -hankkeesta on toteutettu kunnallisella jätevedenpuhdistamolla, joilla voidaan edelleen toteuttaa kustannustehokkaita hankkeita. Muita mahdollisia hankekohteita ovat mm. teollisten toimijoiden päästöt ja eläintilat.

Suoran lahjoituksen Puhdas Itämeri -hankkeille voi tehdä osoitteessa: http://www.johnnurmisensaatio.fi/tue-toimintaa/

www.johnnurmisensaatio.fi

Urheiluseurat

RunFest tukee urheiluseuran juniorityötä. Jokainen RunFest-tapahtuma järjestetään paikallisen urheiluseuran kanssa yhteistyönä. Lisäksi urheiluseurat käyttävät tapahtumaa oman toimintansa edistämiseen. RunFestissä mukana Turussa Turun Toverit, Turun Urheiluliitto, Turun Weikot ja Turun Metsänkävijät, Helsingissä HIFK Yleisurheilu ja Helsingin Suunnistajat, Tampereella Tampereen Pyrintö ja Oulussa Oulun Pyrintö.

Turun Toverit

Tampereen Pyrintö

HIFK Yleisurheilu

Turun Urheiluliitto

Oulun Pyrintö

Turun Weikot

Helsingin Suunnistajat

Turun Metsänkävijät

Hyväntekeväisyys

Tyky, tyhy, työhyvinvointi

YHTEISTYÖSSÄ

Helsingissä HIFK Yleisurheilu ja
Helsingin Suunnistajat
Tampereella Tampereen Pyrintö
Turussa Turun Toverit
Turun Urheiluliitto Turun Weikot
ja Turun Metsänkävijät
Oulussa Oulun Pyrintö

SEURAA MEITÄ

OTA YHTEYTTÄ

info@runfest.fi

© RunFest 2017 | Sivun toteutus Markkinointitoimisto Tovari